โพรไฟล์ QC

 

ห้องทดสอบความจุและอายุ

 

แบตเตอรี่ทุกชุดจะได้รับการทดสอบความจุและอายุการใช้งานก่อนออกจากโรงงานหรือเข้าสู่สายการผลิต

 

 

Shenzhen Lanke Technology Co., Ltd. ควบคุมคุณภาพ 0


 

ฝากข้อความ